undervisning

UNDERVISNING og FOREDRAG

Foredrag


Jeg holder foredrag om mine bøger, om skrivningen af dem og emnerne i dem. Jeg har været det meste af landet rundt og deltaget på litteraturfestivaller og litterære events i Tyskland, Italien, Grækenland og Tyrkiet.

Jeg holder også foredrag om kreativitet med udgangspunkt i dels min egen flersporede karriere, dels den eksisterende forskning i emnet.


Derudover afholder jeg workshops af forskelligt tilsnit. Workshops der gennem leg og improvisation sigter mod at frisætte deltagernes kreative impulser. Og workshops for mennesker, der arbejder med mennesker, hvor der gennem rollespil og eksempler arbejdes med netop at se mennesket i den, man professionelt beskæftiger sig med.

Undervisning:

kreativiteten som udgangspunkt


I al min undervisning er det den enkelte elevs kreativitet, der er udgangspunktet. Det handler om at opdage dens unikke karakter - hvert menneske udtrykker sig på sin egen særlige måde -  og derfra om at lære den bedre at kende: udfolde og udforske den.

TEATER

Teaterundervisningen udspringer af min uddannelse og teatererfaring. Mit fokus er på nærværet og investeringen. Skuespilleren må være opmærksom, lydhør og investere sig selv og sin energi opgaven.


Jeg arbejder ofte med masker, men også med improvisation, basalt tekstarbejde og ensemblespil.


SKRIVNING

I skriveundervisningen er det den enkeltes personlige stemme og sproglighed, der er i fokus. Der er alskens fortællekneb og teknikker at lære, men de er litterært set ikke meget værd, hvis ikke de har den skrivendes personlige originalitet i sig.


Jeg har både holdundervisning for begyndere og individuel undervisning med dem, der vil mere. Og fungerer desuden som konsulent på professionelt skrivendes manuskripter.

MINDFULNESS

Jeg er certificeret mindfulness-instruktør fra Skolen for Anvendt Meditation og har mere end ti års meditativ træning bag mig.


Koblingen mellem meditation og kreativitet er dobbelt. Dels stræber jeg mod, at meditation i sig selv skal være en kreativ disciplin, der rummer udforskning og nye opdagelser og erkendelser. Og dels er den nærværstræning, som mindfulness også indeholder, en styrkelse af flere af de grundtræk, der kendetegner det kreative menneske.